Nespolehlivý plátce – ověření DIČ

V tomto článku se podíváme na ověření DIČ společností a zjištění, zda se jedná o nespolehlivého plátce či nikoliv.

Daňový portál nabízí přímo API na toto zjištění na této adrese

 • Na adrese „http://adisrws.mfcr.cz/adistc/axis2/services/rozhraniCRPDPH.rozhraniCRPDPHSOAP“ byla od 1. 4. 2013 zprovozněna webová služba pro zjišťování údajů o spolehlivosti plátců DPH a o jejich bankovních účtech, včetně čísla FÚ, kde je subjekt registrován – operace getStatusNespolehlivyPlatce.
 • Od 1.8.2013 je tato služba rozšířena o operaci pro zjišťování seznamu nespolehlivých plátců – operace getSeznamNespolehlivyPlatce.

Mají samozřejmě i omezení na počet operací:

Podmínky služby:

Generální finanční ředitelství si vyhrazuje právo, omezit nebo znemožnit přístup k WWW službě uživatelům (identifikovaným podle zdrojové IP adresy či jinak), kteří:

 • odešlou k vyřízení více než 10.000 požadavků za 24 hodin, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • odešlou k vyřízení více než 2.000 požadavků za 1 hodinu, (jeden požadavek = jedno volání služby)
 • odesílají zároveň (paralelně) více než 4 požadavky najednou
 • mají snahu o porušení bezpečnostní ochrany WWW serverů Daňového portálu a jeho aplikací,
 • používají WWW službu či jiné aplikace Daňového portálu jinak, než podle oficiální dokumentace,
 • opakovaně posílají nesprávně vytvořené požadavky,
 • opakovaně posílají stejné požadavky,
 • obcházejí povolené limity odesíláním požadavků z většího množství IP adres,
 • automatizovaně propátrávají databázi náhodnými údaji nebo generují většinu nesprávných dotazů.

To nám ale na jednoduchý script postačí.

 

Použití getStatusNespolehlivyPlatce

Na zjištění statusu nespolehlivého plátce se používá dotaz getStatusNespolehlivyPlatce. Stav nespolehlivosti může nabývat následujících hodnot: ANO plátce DPH je nespolehlivý, NE plátce DPH je spolehlivý, NENALEZEN.

V případě, že je plátce nespolehlivý, je uvedeno i datum zveřejnění nespolehlivosti.
U každého evidovaného účtu je uvedeno datum zveřejnění účtu.

V odpovědi na dotaz je dále datum generování odpovědi a atributy „statusCode“ a „statusText„, tyto mohou nabývat hodnot:
0 … OK
Tento stav bude vracen v případě, že vše proběhne v pořádku. Odpověď bude obsahovat informace k požadovaným DIČ.
1 … OK – příliš mnoho DIČ v dotazu. Vráceno bude pouze prvních 100 subjektů.
Tento stav bude vracen v případě, že volající uvede více než je povolené množství DIČ v dotazu. Odpověď bude obsahovat informace k prvním 100 požadovaným DIČ z dotazu.
2 … Technologická odstávka služby – 0:00-0:10.
Tento stav bude vracen v době mezi 0:00 a 0:10, kdy bude probíhat pravidelná odstávka webové služby z důvodu aktualizace dat.
3 … Služba nedostupná
Tento stav bude službou vracen v případě jiné odstávky, než je technologická odstávka služby 0:00-0:10.

Popis webové služby ve formě WSDL je k dispozici na URL adrese: http://adisrws.mfcr.cz/adistc/axis2/services/rozhraniCRPDPH.rozhraniCRPDPHSOAP?wsdl

Na připojení použijeme funkci SoapClient více na php.net

Ukážeme si příklad, kde vstupem bude jedno DIČ nespolehlivého plátce DPH a to společnosti BEWEGA s.r.o., IČ:24796808

Funkcí print_r() můžeme ověřit, co nám SOAP vrací. V tomto případě:

Celý script pak může vypadat například takto:

Výsledek:

Script je psán nejjednodušší formou, aby jej pochopil i začátečník a byly vidět všechny proměnné. V následujícím článku se podíváme, jak z mfcr.cz dostat seznam všech nespolehlivých plátců DPH.

Ke stažení

Demo

Credits: mfcr.cz, Otakar Pěnkava – @WhispereCZ

 

 


Comments are closed.