Nespolehlivý plátce – výpis nespolehlivých plátců DPH

V minulém článku jsem vytvořil script, který ověřuje, zda je subjekt nespolehlivý plátce DPH či nikoliv.

V tomto článku si ukážeme, jak získat seznam všech nespolehlivých plátců DPH.

Opět použijeme API Daňového portálu, která se nachází na této adrese.

 

Použití getSeznamNespolehlivyPlatce

Operace nemá vstup.

Výstupem je seznam aktuálně nespolehlivých plátců DPH ve shodné struktuře jakou poskytuje operace getStatusNespolehlivyPlatce.

V odpovědi na dotaz je dále datum generování odpovědi a atributy „statusCode“ a „statusText“, tyto mohou nabývat hodnot:

0OK
Tento stav bude vracen v případě, že vše proběhne v pořádku. Odpověď bude obsahovat informace k požadovaným DIČ.
2Technologická odstávka služby – 0:00-0:10.
Tento stav bude vracen v době mezi 0:00 a 0:10, kdy bude probíhat pravidelná odstávka webové služby z důvodu aktualizace dat.
3Služba nedostupná
Tento stav bude službou vracen v případě jiné odstávky, než je technologická odstávka služby 0:00-0:10.

 

Popis webové služby ve formě WSDL je k dispozici na URL adresehttp://adisrws.mfcr.cz/adistc/axis2/services/rozhraniCRPDPH.rozhraniCRPDPHSOAP?wsdl

Na připojení použijeme funkci SoapClient více na php.net

PHP script pak může vypadat takto:

Výstupem poté bude seznam všech nespolehlivých plátců DPH včetně data uveřejnění, příslušného FÚ a DIČ. viz.

 

Ke stažení

Demo

 

Jen pro informaci je ke dni 2.11.2017 v ČR celkem 10584 nespolehlivých plátců. Jejich seznam v CSV můžete stáhnout zde.

Struktura dat pak vypadá takto:


Comments are closed.